Avgifter

  • Endast 150:-/besök
  • Gratis för dig under 20 år eller över 85 år
  • Gratis för dig med frikort

Mases Fysioterapi har ett etableringsavtal med Region Dalarna och avgiftsnivåerna är därför samma som ett fysioterapibesök på exempelvis din vårdcentral eller hos Primärvårdsrehab.