Om

Hej! Anna heter jag och arbetar sedan 2011 som fysioterapeut (sjukgymnast). Här arbetar jag med led- och muskelbesvär, idrottsskador, yrsel och balansproblematik, graviditetsrelaterade besvär med mera.

Jag har en bred erfarenhet och har tidigare arbetat på olika vårdcentraler, idrottsklinik, ortopedmottagning, yrselmottagning och med idrottslag.

Sedan min examen har jag valt att fördjupa mig inom idrottsmedicin (Certified Sports Physiotherapist), OMT(ortopedisk manuell terapi), MDT (McKenzie), beteendemedicin, akupunktur, yrsel, triggerpunktsbehandling, tejpning, träning med mera.

Jag träffar gärna dig för en första bedömning och sedan gör vi en individuellt utformad plan. Besök hos mig är remissfria och går under högkostnadsskyddet. Gratis upp till 20 år samt över 85 år.

Välkommen att kontakta mig!

Anna Mases

Leg. Fysioterapeut